Aktuality

Michaela Šuranská / VÝSTAVA/ Nové plochy / 26. 10. 2021 / 19:00

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Michaely Šuranskej s názvom Nové plochy.
Vernisáž bude v utorok, 26. Októbra 2021 o 19:00 hod v Laboratóriu Výrobné Družstvo na Hornej 36 v B. Bystrici.
Výstava potrvá od 27.10. do 16.11., ktorý je zároveň dátumom finisáže (19:00 hod).

Kurátorka: Lucia Jarotta

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Michaela Šuranská (*1993)
absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde v r. 2016 ukončila bakalárske štúdium na Katedre maľby pod vedením Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. v Otvorenom ateliéri maľby  a následne v r. 2018 magisterské štúdium, v ateliéri STARTUP pod vedením doc. Jána Triašku, ArtD. V súčasnosti absolvuje doktorandské štúdium na AU v Banskej Bystrici.
V r. 2020 a 2021 organizovala tvorivý pobyt pre umelcov v priestoroch Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických baniach s názvom Kláštor Opening a je súčasťou ,,realizačného-tímu“ Rozkvet Gallery.Michaela sa vo svojej tvorbe posledné roky zameriava na súčasný jav vznikania bizarných kultov, ktoré v sebe miešajú prvky histórie a súčasnosti, idealizmu                        a nacionalizmu. Zaujíma sa o tvaroslovie krajinného terénu modifikovaného archaickou alebo súčasnou ľudskou činnosťou.

Nové plochy
M. Š. sa orientuje na archeologickú lokalitu (v tomto prípade imaginárnu) ako na druh heterotópie popísanej Michelom Foucaultom. Jej cieľom nie je dokumentácia a prezentácia historických faktov. Jedná sa skôr o voľnú inšpiráciu a pozorovanie ústiace do zmixovanej zostavy súčasných a archaických, prírodných a urbánnych prvkov, na plátne alebo v priestore.
Výstava ukazuje dva prelínajúce sa systémy s ,,biologickými“ internými presahmi.: maľbu v zmysle 2D obrazovej plochy a osobnú archeológiu“- procesuálny časopriestorový maping ateliérovej činnosti a pohybu.

→Fb event

*Vernisáž prebehne v režime OTP.