Aktuality

AKTUALITY - Príprava novely VŠ

Príprava novely VŠ

Vedenie Akadémie umení pozorne sleduje situáciu okolo novely vysokoškolského zákona.
Vedenie Akadémie umení sa v zastúpení pána rektora zúčastňuje oficiálnych stretnutí SRK ,
zástupcovia AU BB sa zúčastňujú RADY VŠ, a zástupcovia študentov študentskej rady VŠ na ktorých prebiehajú dialógy o pripravovanej novele VŠ. 

Situáciu pozorne sledujeme, vyhodnocujeme, informujeme a podporujeme stanovisko reprezentácií vysokých škôl. 
pdfUznesenie RVŠ k pripravovanej novele VŠ

Bližšie informácie nájdete na uvedených linkoch:
→UK, Bratislava
→Rada vysokých skol
→Študentská rada vysokých škol
→Slovenská rektorská konferencia
→Medializované stanovisko klubu dekanov
→Spolocne stretnutie reprezentácií vysokých skol
→Rektor STU: Prečo protestujeme?

 

Petícia

→Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách

Stanovisko AS AU BB k uzneseniu RVŠ SR

pdfStanovisko AS AU k uzneseniu RVŠ SR