Aktuality

VÍŤAZNÝ GRAFICKÝ NÁVRH PF 2022 AU

Akadémia umení v Banskej Bystrici vyhlásila v novembri  VÝZVU NA GRAFICKÝ NÁVRH NOVOROČNÉHO POZDRAVU / PF´ 2022 / AU BB.

Autorom víťazného návrhu sa stal Šimon Kern, ktorý je študentom prvého ročníka magisterského štúdia v Ateliéri experimentálnej tvorby / AT.EX.T u prof. Miroslava Brooša, akad.mal., na Katedre sochárstva a priestorovej tvorby Fakulty výtvarných umení, AU BB.
Číslo 2 predstavuje v numerológií silu porozumenia, zároveň je číslom pokory, skromnosti a vzájomnej tolerancie a pochopenia.
Šimon ďakujeme za nádhernú symboliku , ktorú v mene AU môžeme prostredníctvom PF 2022 AU BB posielať ďalej.
Zároveň ďakujeme všetkým študentom a študentkám, ktorí sa do výzvy zapojili a zaslali svoje grafické návrhy.

PF AKU 01 BACK FINALPF AKU 02 FINAL FINAL