Aktuality

Navždy nás opustil PhDr.Marián Mikola CSc.

 S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, kolegom, že nás dňa 20.12.2021 navždy opustil PhDr.Marián Mikola CSc.
Česť jeho pamiatke.