Aktuality

Navždy nás opustil prof. MgA. Juraj Filas


filas article
S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej verejnosti, kolegom, že nás dňa 31.12.2021 navždy opustil prof. MgA. Juraj Filas, významný slovenský hudobný skladateľ a dlhoročný pedagóg Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Profesor Juraj Filas svojim dielom dosahoval opakovane veľký úspech doma i v zahraničí a ako pedagóg zanechal výraznú stopu v generácii slovenských hudobných skladateľov.
V mene Akadémie umení v Banskej Bystrici vyjadrujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.