Aktuality

Letný prieskum FVU → Fotoreport


Letný prieskum → 13. - 14.5.2022
🎨FVU AU BB Vás pozýva na prehliadku semestrálnych prác, ktorá sa bude konať v priestoroch fakulty, na adrese Kollárova 22, Banská Bystrica.
Príďte si pozrieť tvorbu študentov katedier Grafiky, Intermédií a digitálnych médií, Maľby a tiež Sochy a priestorovej tvorby.
Priestory fakulty budú otvorené verejnosti:
PIATOK: 9:00 — 18:00
SOBOTA: 9:00 — 18:00
Diela študentov nájdete v Databáze umenia Akadémie Umení v Banskej Bystrici → https://art.aku.sk/

Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova01Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova1Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova2Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova3Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova5Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova6Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova7Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova8Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova9Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova10Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova11Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova12Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova13Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova14Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova15Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova16Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova17Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova18Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova19Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova20Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova21Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova22Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova23Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova24Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova25Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova26Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova27Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova28Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova29Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova30Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova31Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova32Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova33Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova34Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova35Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova36Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova37Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova38Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova39Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova40Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova41Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova42Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova43Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova44Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova45Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova46Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova47Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova48Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova49Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova50Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova51Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova52Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova53Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova54Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova55Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova56Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova57Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova58Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova59Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova60Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova61Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova62Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova63Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova64Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova65Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova66Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova67Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova68Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova69Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova70Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova71Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova72Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova73Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova74Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova75Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova76Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova77Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova78Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova79Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova80Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova81Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova82Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova83Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova84Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova85Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova86Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova87Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova88Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova89Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova90Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova91Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova92Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova93Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova94Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova95Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova96Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova97Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova98Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova99Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova100Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova101Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova102Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova103Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova104Prieskum FVU 2022 Fotot Gabriela Birosova105

Fotoreport → Gabriela Birošová