Aktuality

Katedrála grafiky a Mladé kone

Pozvánka na vernisáž výstavy Katedrála grafiky a Mladé kone

Katedrala grafiky a Mlade kone Pozvanka A5 WEB

Kurátor: Patrik Ševčík

Vystavujúci autori: Igor Benca, Robert Brun, Martin Derner, Filip Jurkovič, Róbert Makar, Patrik Ševčík, Peter Valiska Timečko, Matúš Maťátko, Adam Šarvaic projekt 100x70=12: Lenka Borková, Kateřina Kocourková, Bálint Rózsás, Dominika Kováčiková, Ema Gažíková, Lenka Stráňovská, Mária Daneková, Mária Guttenová, Michaela Ihnatová, Michaela Hučalová, Paulína Pokryvková, Terézia Fillová

Vernisáž: 30.07. 2022/sobota/ o 18:30 h
Termín výstavy: 30.07. - 23.08. 2022
Miesto: Koniareň - priestor pre súčasné umenie, M. R. Štefánika 257/65 Trebišov

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava Katedrála grafiky a Mladé kone prezentuje výber z tvorby pedagógov a absolventov Katedry grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Katedra grafiky FVU AU v BB funguje od založenia Akadémie umení v roku 1997. Od svojho vzniku prešla viacerými pozitívnymi zmenami. Dnes je stabilnou, v umeleckom prostredí etablovanou a dynamicky sa rozvíjajúcou katedrou. Dôkazom toho je aj dlhodobý záu­jem o štúdium na katedre.

Katedra funguje v otvorenom „rodinnom“ prostredí a je prístupná vnímaniu nových umeleckých prejavov s rešpektovaním autentických koncepcií študentov. Koncepcia výučby je postavená na vnímaní grafiky ako dynamické­ho média. Katedra sa orientuje na podporu aktuálnych tendencií, výučbu tradičných princípov tvorby a ich využitie v alternatívnom prostredí a experimente na poli grafiky. Najmä v magisterskom a doktorandskom štúdiu ide o autonómne programy, ktoré v rámci št. programu Voľné výtvarné umenie, prinášajú tvorbu, voľne prepájajúcu grafiku s inými médiami.

Súčasnú umeleckú zostavu na katedre tvoria pedagógovia ateliérov: Robert Brun, Igor Ben­ca, Patrik Ševčík a Martin Derner, ako aj odborní asistenti pre špecializované predmety: Róbert Makar, Filip Jurkovič, Peter Valiska Timečko a novou umeleckou posilou v tíme je Matúš Maťátko. Ich tvorba predstavuje rozmanité spektrum súčasných grafických foriem, ako aj presahov do iných médií. Svoje skúsenosti prenášajú do pedagogického procesu. Študentská tvorba je zastúpená veľkoformátovými monotypiami Adama Šarvaica a kolektívnym projektom 100x70=12, ktorý vytvorilo 12 študentov (dve študentky z katedry maľby). Spomínaný projekt bol realizovaný na princípe hry telefón (Tichá pošta), kde plastová matrica bola posúvaná na rytie ďalej s prekrytím a výsledné matrice boli vytlačené na formát 100x70 cm.

Názov výstavy Katedrála grafiky je mýlkou slova katedra, ktorú sme zaznamenali na prijímacích pohovor od jedného z adeptov. Tento úsmevný názov sme napokon použili na pomenovanie výstavy, ktorá katedru vníma ako chrám/priestor pre stretávanie sa prívržencov grafiky. Výstava vznikla v spolupráci s Galériou Koniareň a koná sa pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v BB, ktoré univerzita oslávi v septembri 2022.

Informácie o vystavujúcich umelcoch:

Robert Brun je významný, medzinárodne uznávaný ilustrátor, grafik a maliar. V súčasnosti sa vo svojej tvorbe zaoberá multiplikáciou a komponovaním grafických znakov v digitálnej grafike a v posledných rokoch najmä v maľbe využívajúcej princípy šablónovej tlače. Tieto veľkoformátové obrazy sú odkazom na vnútorné stavy človeka.

Igor Benca v súčasnosti pôsobí vo funkcii dekana FVU AU. Náme­tom jeho skorších grafík je figúra/portrét vyštylizovaný do znaku. V jeho tvorbe dominuje technika monotypie. V súčasnosti pracuje najmä z postfortografiou, pričom v realizácii využíva autorskú techniku na princípe sieťotlače.

Patrik Ševčík vo svojej tvorbe spracováva spoločenské témy. V poslednom období sa zameriava na techniku tlače z plochy a experiment v technike sieťotlače.

Martin Derner sa v aktuálnej tvorbe venuje najmä tvorbe objektov. Známe sú jeho knižné objekty, ale aj známa kolekcia „Bytová situácia“. Grafický jazyk, najmä kresbu, využíva v neokonceptuálnych princípoch bielej premaľby objektov a ich ohraničenia čiernou linkou.

V tvorbe Róberta Makara v ostat­ných rokoch môžeme pozorovať prienik textovej tvorby, fotografie, objektu, ktorý sprostredkováva najmä technikou linorytu a sieťotlače.

Filip Jurkovič sa venuje spoločenským témam. Ako absolvent intermédií vo svojej tvorbe nachádza zdroj tvorby najmä vo fotografii. Venuje sa najmä manipulovanej fotografii.

Peter Valiska Timečko sa v tvorbe venuje téme „sociálne pasce“, v rámci ktorej kriticky poukazuje na spoločenské otázky. Z poslednej tvorby treba uviesť najmä tému geografík – recyklácie a tlačí nájdených odpadových predmetov v prírode s priradením súradníc.

Najmladším pedagógom katedry je Matúš Maťátko. Jeho tvorba ovplyvnená street kultúrou ma silné zastúpenie v ilustrácii, často s presahmi do objektu. Maťátko spracováva mnohé spoločenské a moderné historické témy.