Aktuality

Kláštor Opening 2022 „Taskscape”

klastor opening 2022 cover

Pozývame Vás na podujatie Kláštor Opening 2022 „Taskscape” do Kláštora hieronymitánov pri Kostole sv. Jozefa / Štiavnické Bane 67.
Multimediálny Kláštor Opening sa vyvíja od roku 2019. Charakteristické je preň situovanie
v prostredí sakrálnej pamiatky a jej reflektovanie skrz jazyk a optiku vizuálneho umenia.

Projekt prioritne rozvíja a prezentuje umeleckú tvorbu a zároveň dočasne aktivizuje, oživuje pamiatku z polovice 18. storočia – Kláštor hieronymitánov v obci Štiavnické Bane.  Jeho súčasťou sú tiež odborné prednášky z oblasti teórie a dejín umenia a súčasného umenia, architektúry, histórie, obnovy a ochrany pamiatok.
Témou tohtoročnej výstavy je taskscape - „krajina utváraná ľudskou činnosťou“ (Ingold, T., 1993). Termín indikuje špecifiká a tvaroslovie okolitej krajiny formovanej storočiami baníckej aktivity.

Výstava bude zhŕňať diela týchto autorov a autoriek:
Katarína Balúnová, Gabriela Birošová, Martin Jombík, Viktor Fuček, Kateřina Kocourková, Dominika Škorváneková.

Súčasťou podujatia bude prednáška PhDr. Aleny Vrbanovej, PhD na tému „Nongalerijná umelecká sféra“, prednáška PhDr. Matúša Martináka s názvom „Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia“ a prezentácia projektu intermediálnej umelkyne Veroniky Šmírovej -  „Spektrum“.


PROGRAM

Štvrtok / 17:30 hod / Pamiatkarske objavy v teréne a ich interpretácia / prednáška / PhDr. Matúš Martinák

Piatok / 17:00 hod / Nongalerijná umelecká sféra / prednáška / PhDr. Alena Vrbanová, Ph
           /18:00 hod / vernisáž výstavy „Taskscape“ + Spektrum / prezentácia projektu Veroniky Šmírovej 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner.

Partneri:
Fond na podporu umenia, Štiavnické Bane, UM, n.o., Akadémia umení v Banskej Bystrici, SES ENERGY, a.s.