Aktuality

INTEREST / 20. 9. 2022 / 19:00

INTEREST
Spoznávať, objavovať, precitnúť.
Vzbudzovať záujem, zaujímať, pútať.

Emócia ako priebeh interakcie. Sebavyjadrenie vzťahu. Pohyb, ktorý sa stáva nevyhnutnou súčasťou diela. Svojou prítomnosťou, pohybom a správaním dielo spúšťa, mení dotvára. Záujmom pozorovania sa stáva pominuteľnosť pocitov, reakcie, skúmanie. Pretvorenie zmyslových vnemov, emócií, intuície, limitov tela a telesnosti pomocou fyzicko-pohybovej akcie. V práci chceme skúmať vzťahy umenia a ľudí, ktorá pozostáva z performancie, tanca, pohybu, rytmu a interaktívneho umenia. Prehodnotiť skĺbenie viacerých aspektov vnímania, či už medzi jednotlivými oblasťami umenia alebo ľudí a umenia. Vytvoriť dielo, pomocou ktorého by sme nahliadli na svoj obraz a stav vecí. Spoznať sa, preskúmať, spoznávať seba samých cez prizmu svojich pocitov.
→ Facebook event

Medzi fakultný projekt študentov akadémie umení si môžete pozriež 20. 9. 2022 o 19:00 v priestoroch DIvadala Akadémie umení v BB.
učinkujú: Lucie Vrbíková, Soňa Tuchyňová, Stela Hrušovská, Simona Kaščáková, Alžbeta Kráľová, Janka Balková

scénografia: Marcela Záchenská

→ Z grantového systému podporila Akadémia umení v Banskej Bystrici.