Aktuality

Posledná rozlúčka so Zuzanou Ogurčákovou

 Posledná rozlúčka s našou zosnulou študentkou Zuzanou Ogurčákovou sa bude konať dnes o 14.00 hodine v obradnej sieni Domu smútku v Spišskej Novej Vsi.19. septembra 2022 informovala Fakulta dramatických umení, že s hlbokým žiaľom prijala správu, o úmrtí Zuzky Ogurčákovej, našej šikovnej a talentovanej študentky. Zuzka FDU často reprezentovala na národnej i medzinárodnej úrovni a získala mnohé ocenenia. Už na začiatku nového akademického roka sme rátali s jej prítomnosťou, ľudskosťou, srdečnosťou, profesionalitou a umeleckou prezentáciou. Zuzi, stále nemôžeme uveriť tomu, že už sa neuvidíme, že už medzi nás neprídeš... Budeš nám veľmi, veľmi chýbať... Ty ako človek a tiež Tvoj nesmierny talent.

Veľká česť Tvojej pamiatke 🖤

Zuzana ogurcakova parte 0522