Aktuality

Záznam verejného vypočutia kandidátiek a kandidátov na členov a šlenky Správnej rady AU BB

Uskutočnilo sa verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici

Na Akadémii umení v Banskej Bystrici (ďalej len „AU“) sa v pondelok 14. novembra uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady AU na funkčné obdobie 2022-2027. Proces voľby členov správnej rady sa uskutočnil podľa novej legislatívy.

Verejné vypočutie kandidátov AU uskutočnila v zmysle platnej novely vysokoškolského zákona (§ 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Štatútu AU.

V Koncertnej sále Fakulty múzických umení AU si v priamom prenose zástupcovia akademickej obce vysokej školy, vedenia ministerstva a verejnosti mohli vypočuť prezentácie kandidátov na členov Správnej rady AU na funkčné obdobie 2022-2027 zvolených Akademickým senátom AU a navrhnutých ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ich odpovede na otázky.

Na verejnom vypočutí sa prezentovali kandidáti navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR – Mgr. Petra Fornayová, Mgr. et Mgr. Róbert Karul, PhD. a kandidáti zvolení Akademickým senátom AU 19. októbra 2022 – Ing. Ladislav Sedmák, Mgr. Nina Vrbanová, PhD..

V prvej časti vypočutia kandidáti priblížili svoje profesionálne pôsobenie, predstavu o svojom pôsobení v Správnej rade AU. V druhej časti odpovedali na otázky z pléna.

Verejné vypočutie sa vysielalo naživo na webovom sídle univerzity, moderoval ho predseda AS AU doc. Štefan Balázs, akad. maliar.

Verejné vypočutie naša univerzita naplánovala tak, aby bol všetkým účastníkom poskytnutý dostatočný časový priestor na vyjadrenie svojho postoja v rámci prípadného pôsobenia v Správnej rade AU, a tým aj naplnenie litery novelizovaného vysokoškolského zákona.

Videozáznam verejného vypočutia ↓