Aktuality

Material Flow / Pohyblivé veci 2 v Galérii FX

Výstavu procesuálneho participatívneho site specific diela Material Flow/ Pohyblivé veci 2, realizujú autorky Andrea Kaňkovská a Lucia Horňáková Černayová spolu so študentami/tkami FVU Banskej Bystrici. Otvorenie sa konalo 29.11. 2022 o 18:00 v Galérii FX pri Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.  
Po otvorení môže každý návštevník/ divák do diela zasiahnuť, zmeniť ho a zapojiť sa tak do tvorby a premeny diela. Svoj príspevok môže zdieľať prostredníctvom #materialflowproject na Ig profile projektu.
Výstava potrvá do 31.12.2022
Prvú edíciu projektu sme realizovali v Galérii Medium v Bratislave so študentkami VŠVU v septembri. Súčasťou projektu je aj IG profil @materialflowproject, ktorý je jedným z výstupov projektu a zároveň prezentačnou platformou pre zverejňovanie premien diela realizovanými vamy/i študentkami/tami a inými participantkami/tami.  Na profile nájdete aj celý priebeh prvej časti projektu realizovaného v Galérii MEDIUM.
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.