Aktuality

Medzinárodné medziodborové kolokvium → Alternatívne krajiny 

Medzinárodné medziodborové kolokvium → Alternatívne krajiny 
Medzinárodné medziodborové kolokvium v kurátorskej koncepcii Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. je organizované v rámci výstavy Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky, uvedenej v dramaturgickom cykle Téma. Kolokvium sa zaoberá ekologicko-utopickými otázkami možných budúcich krajín, pričom ponúka rôznorodé uhly pohľadu na danú tému prepájajúc vizuálne umenie, environmentalistiku, architektúru, filozofiu a literatúru.

→ PREDNÁŠKY →  DISKUSIE  →  KOMENTOVANÁ PREHLIADKA 

V prvom bloku o 14.15, sa predstaví Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. kurátorka, Galéria umelcov Spiša. Niekoľko zelených záznamov nadrozmernej čiernej skrinky. Krátke uvedenie konceptu aktuálnej výstavy a medziodborového kolokvia.
V druhom bloku o 10.45 bude rozprávať prof. Miroslav Brooš, akad. maliar.Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.Koexistencie v sociálno-environmentálnom priestore. Autorská tvorba ako špecifická skúsenosť, forma kontextuálneho vnímania a pohybu v interakcii s prostredím. Komunikácia, poznávanie, spoznávanie, spolupráca. Tvorivé procesy majú za cieľ orientovať senzibilitu participienta na socio-ekologické vnímanie s potenciálom nadobudnúť špecifickú skúsenosť ako sa pohybovať v sociálno-environmentálnom priestore.

Prihlášky účastníkov sú možné do 12. júna 2023.

Program 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.