Aktuality

ART3. → Máj 2023

♻️Nová recyklovaná 𝗔𝗥𝗧𝟯., už aj v printovej podobe.

Náklad→ 150 ks
Distribúcia partnerským inštitúciám→ 95 ks
Výtlačky nájdete na Vašom študijnom oddelení, alebo v knižnici.
Časopis archivuje→ Knižnica Akadémie Umení
Časopis ART3 je printová a elektronická seriálová publikácia, ktorú vydáva Akadémia umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica. Vychádza najmenej dvakrát ročne ako nepredajná vysokoškolská odborná publikácia.

art 3 print maj 2023 4