Aktuality

𝗜𝗥𝗢𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚 𝟮𝟬𝟮𝟮


Na fakulte výtvarných umení, na katedre sochárstva sa po dvojročnej pauze už po šiestykrát uskutočnil 𝗺𝗲𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮́𝗿𝗼𝗱𝗻𝘆́ 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶́𝘃𝗻𝗲𝗵𝗼 𝗼𝗱𝗹𝗶𝗲𝘃𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗹𝗶𝗮𝘁𝗶𝗻𝘆. Ide o jedinečné pracovné stretnutie umelcov, pedagógov, študentov a začínajúcich umelcov naprieč stredoeurópskym priestorom. Vedomosti a zručnosti, ktorými disponujú organizátori projektu a ktoré dlhší čas získavali nielen v susednom Poľsku (Gdansk, Vroclav), ale aj v USA, teraz posúvajú a rozvíjajú ďalej v prospech edukácie študentov sochárstva. V tomto roku s podnázvom Iron Casting 2022 prvýkrát trochu netradične v mesiaci november (07. – 13. 11. 2022) už za chladnejšieho počasia, ale s veľkým entuziazmom, organizátori privítali v priestoroch sochárskej katedry účastníkov zo zahraničných univerzít. Po dvojročnej odmlke spôsobenej neistou situáciou okolo Covid-19 a problémom čokoľvek plánovať, ako prví ponúkli partnerským univerzitám spoločný tvorivý a pracovný priestor. V tomto roku sa projektu zúčastnili štyri zahraničné univerzity. Nakoľko bola účasť realizovaná projektom Erasmus+ cez podprogram BIP (blended intensive programe), všetky zúčastnené univerzity museli splniť podmienky a zabezpečiť svojim študentom a pedagógom finančné krytie z Erasmu. Táto podmienka sa nakoniec javila v celom plánovaní ako najproblematickejšia, keďže väčší počet oslovených univerzít svoje financie mal už s koncom kalendárneho roku alokované na iné projekty. Práve cezhraničná spolupráca na umeleckej úrovni je veľmi dôležitým aspektom prepájania vzájomných skúseností v sochárskej komunite v rámci nášho projektu. Alternatívne odlievanie liatiny a vznik priestorového objektu zo železa si častokrát zahraniční a aj domáci študenti odskúšajú prvýkrát. Účasť každého jedného študenta či pedagóga je na celom tvorivom a technologickom procese stmeľovacím jadrom tímovej práce. V tomto roku, omnoho viac ako po iné roky, bola dominantnou téma recyklácie a upcyklácie s pozornosťou zameranou na zníženie negatívnej environmentálnej stopy na krajinu. Tak ako roky pred vynútenou pauzou, projekt si aj v roku 2022 vyžadoval plné ľudské a pedagogické nasadenie. Vďaka novej možnosti programu Erasmusplus projektu BIP ( @Blended Intensive Programmes) sa podarilo plné odfinancovanie projektu, za čo patrí obrovská vďaka PaedDr. Petrovi Vítkovi, ktorý celému projektu verí už od jeho začiatkov, hoci tie neboli vždy úplne jednoduché. Veľké poďakovanie patrí aj pedagógom na katedre sochárstva, bez ktorých by realizácia tak organizačne a technologicky náročného projektu, ktorým medzinárodný projekt odlievania liatiny bezpochyby je, nebola vôbec možná. Projektu Iron Castinng 2022 sa v tomto roku zúčastnilo spolu 18 zahraničných študentov, 5 zahraničných pedagógov, 10 študentov z FVU a 4 pedagógovia/lektori z Katedry sochárstva Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici.

𝗦̌𝗸𝗼𝗹𝘆 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝘂𝗷𝘂́𝗰𝗲 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗲 𝗼𝗱 𝘇𝗮𝗰̌𝗶𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗮𝘇̌ 𝗽𝗼 𝘀𝘂́𝗰̌𝗮𝘀𝗻𝗼𝘀𝘁̌
Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbsko,
Alabama Art Casting, Alabama, USA,
Sculpture Trails Outdoor Museum, Salisbury, Indiana, USA,
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Maďarsko,
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Ostrava, Česko,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, Brno, Česko,
Masarykova univerzita, Brno, Česko,
VŠVU / AFAD Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko

Autorkou textu je Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., vedúca Katedry sochárstva FVU.
🎥Video a strih→ Simulačné centrum Akadémie umení v Banskej Bystrici → Valery Neskaradziany

Katalóg→
iron casting cover
📘𝗞𝗮𝘁𝗮𝗹𝗼́𝗴 𝗱𝗶𝗲𝗹 𝗜𝗥𝗢𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚 𝟮𝟬𝟮𝟮 realizovaných v rámci projektu 🇪🇺𝗘𝗿𝗮𝘀𝗺𝘂𝘀+ 𝗕𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀, na katedre sochárstva, Fakulta Výtvarných Umení.
Katalóg bude dostupný v 📚Knižnici Akadémie Umení.
Autorkou katalógu je Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., vedúca Katedry sochárstva FVU.