Aktuality

Iron Casting 2023

Už 21. septembra sa začne 7. ročník projektu organizovaného  Katedrou sochárstva Fakulty výtvarných umení  Iron Casting. Workshop je originálnym a jedinečným stretnutím študentov, pedagógov a umelcov z európskych vysokých škôl.

Minulé ročníky nám priniesli možnosť vytvoriť tvorivý  pracovný priestor s partnerskými školami.

Tento ročník sa Iron Castingu zúčastnia školy z 5 krajín (Českej republiky, Maďarska, Poľska, Lotyšska, Čiernej Hory a Slovenska) z 8 škôl.

 

Vysoké školy spolupracujúce na projekte Iron Casting:

→ UTB Zlín/ Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic- 3 študenti a 1 pedagóg

→ University of West Bohemia - Západočeská univerzita v Plzni – 4 študenti a 1 pedagóg

→ ASP Krakow/ Academy of Fine Arts im Jana Matejki, Krakow, Poland 2 študenti a 1 pedagóg

→ University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts Pecs, Hungary , 4 študenti a 1 pedagóg

→ MKE Budapest/ Hungarian University of Fine Arts, Budapest, Hungary 7 študenti a 1 pedagóg

→ The Art Academy of Latvia, Riga, Latvia 3 študenti a 1 pedagóg

→ University of Montenegro, Faculty of Fine Art Cetinje, Montenegro  2 študenti a 1 pedagóg

→ Academy of Arts in Banska Bystrica, Faculty of fine arts 5 študenti a 4 pedagógovia

Úvodná časť Iron Casting sa skladá z online prednášky o teoretických aspektoch workshopu (bezpečnosť, technológia alternatívneho tavenia liatiny, umelecké realizácie v danom médiu). Vlastnej praktickej práce študentov na projekte, virtuálnej časti, teda individuálnych konzultácií k vlastným projektom a online prezentácii.

Termín trvania projektu je 21.9-30.9. 2023


Tento projekt je podporený  projektom BIP – Blended Intensive Program.IRON casting 2023