Univerzita AU

Rada pre kvalitu vzdelávania na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Dokumenty rady pre kvalitu vzdelávania


pdfHodnotenie vzdelávacej a umeleckej činnosti na fakultách AU za akademický rok 2013-2014