Univerzita AU

Časopis Art3

Informácie

ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 115
tel. 048/4320115

https://www.aku.sk

Vaše príspevky, články, podnety a návrhy adresujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Šéfredaktor / Managing editor
Mgr art.Barbora Špániková

Redakčná rada / Editorial board
Predseda: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
PaedDr. Peter Vítko
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Grafický dizajn / Graphic design  
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.

Tlač / Print
EQUILIBRIA, s.r.o., Košice. EV 5325/16

IČO 31094970

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

Štatút ART 3

 

Redakcia a redakčná rada

 Meno Prezvisko              Fak.  Kontakt - e-mail                                Poznámka                                                    Redakcia             
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekan FVU pre UVČaMV  Zástupca šéfredaktora
a koordinátor FVU
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Odborný asistent Katedry teórie a dejín výtvarného umenia FVU  
Mgr. art. Gabriela Birošová   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pracovníčka pre publicitu a vzťahy s verejnosťou  
Mgr. art. Michaela Šuranská FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Doktorandka FVU  
Karolína Paluchová FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FVU  
Mgr. et Mgr. art. Anna Burdová, PhD FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FMU Koordinátor FMU
Diana Budinská FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FMU  
Pavol Béreš FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študent FMU  
Mgr. art. Eva Miškovicová FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FMU, konzervatórium  
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU Koordinátorka FDU
Mgr. art. Janka Ovšonková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Manager Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici  
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg,katedra herectva,člen senátu FDU  
Mgr. art. Petra Kovalčíková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FDU  
Bc. Nikola Kočišová FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FDU - film  
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU  
Ing. Badinská Ivana AK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Riaditeľka knižnice Knižnica AU

Redakčná rada ART3 :

Predseda: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. - prorektor pre projektovú činnosť, vonkajšie vzťahy a publicitu Akadémie umení v Banskej Bystrici - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Odborný garant : doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

Členovia:

rektor: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

prorektori: PaedDr. Peter Vítko , doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. , doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Časopis na stiahnutie