Univerzita AU

Časopis Art3

Informácie

ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica
Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 120
tel. 048/414 51 20, fax: 048/414 51 09
mobil: 0908 999 598
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
https://www.aku.sk

Šéfredaktor / Managing editor
Mgr. Ján Beňuška

Redakčná rada / Editorial board
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. (predseda), PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD., doc. Juraj Sapara, akad. soch., doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc., Mgr. art. Katarína Burdová, doc. MgA. Michal Murin, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. Ján Beňuška

Grafický dizajn a DTP spracovanie / Graphic design and DTP
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

Tlač / Print
EQUILIBRIA, s.r.o., Košice. EV 5325/16

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

Časopis na stiahnutie