Univerzita AU

Časopis Art3

Informácie

ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 115
tel. 048/4320115

https://www.aku.sk

Vaše príspevky, články, podnety a návrhy adresujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Šéfredaktor / Managing editor
Mgr art.Barbora Špániková

Redakčná rada / Editorial board
Predseda: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
PaedDr. Peter Vítko
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Grafický dizajn / Graphic design  
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.

Tlač / Print
EQUILIBRIA, s.r.o., Košice. EV 5325/16

IČO 31094970

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

Štatút ART 3

Redakcia a redakčná rada

Meno Priezvisko Fak. Kontakt- e-mail Poznámka Redakcia
Mgr art.Barbora Špániková   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   Šéfredaktor
Mgr. art.Patrik Ševčík, ArtD FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   Zástupca šéfredaktora
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prodekan FVU pre UVČaMV Koordinátor FVU
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odborný asistent Katedry teórie a dejín výtvarného umenia
Gabriela Birošová  

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovníčka pre publicitu a vzťahy s verejnosťou  
         
Karolína Paluchová FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

študentka FVU  
Martin Bizík FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. študent FVU študentská únia
PhDr. Mária Glocková, PhD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Katedra teoretických predmetov FMU  
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prodekan FMU pre vedecko-výskumnú,publikačnú a edičnú činnosť Koordinátor FMU
Jana Bystrianska FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

študentka FMU,1.roč. Bc
Mgr.art.Eva Miškovicová FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagóg FMU, konzervatórium  
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prodekanka FDU  Koordinátor FDU
Mgr. art. Janka Ovšonková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Manager divadla  
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD. FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagóg,katedra herectva,člen senátu FDU  
Mgr. art. Petra Kovalčíková FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagóg FDU  
Zuzana Ogurčáková FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

študentka FDU - divadlo  
Nikola Kočišová FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

študentka FDU - film  
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU  
Ing. Badinská Ivana  AK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Riaditeľka knižnice  KnižnicaAU

Redakčná rada ART3 :

Predseda: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. - prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odborný garant : Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

Členovia:

rektor: prof.MgA. Ing. Michal Murín, ArtD.

prorektori: PaedDr. Peter Vítko , doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. ,Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Časopis na stiahnutie