Univerzita AU

Časopis Art3

Informácie

ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 115
tel. 048/4320115

https://www.aku.sk

Vaše príspevky, články, podnety a návrhy adresujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO 31094970

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

Štatút ART 3

 

Redakcia a redakčná rada

Meno Prezvisko
             
Fak.

 Kontakt - e-mail                     
      
 Poznámka           
                                      
 Redakcia         
   
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekan FVU pre UVČaMV  Šéfredaktor
PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Jazykové korektúry Zástupkyňa šéfredaktora
Marta Holécyová REK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Rektorát Sekretariát redakcie
Mgr. art. Katarína Viludová REK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pracovníčka pre publicitu a vzťahy s verejnosťou  
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Odborná asistentka Katedry teórie a dejín výtvarného umenia FVU  
Mgr. art. Gabriela Birošová FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FVU  
Karolína Paluchová FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študentka FVU  
Mgr. et Mgr. art. Anna Burdová, PhD FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FMU Koordinátorka FMU
Mgr. art. Eva Miškovicová FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FMU   
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg FMU  
Pavol Béreš FMU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Študent FMU  
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU Koordinátorka FDU
Mgr. art. Janka Ovšonková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Manager Divadla AU BB  
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg FDU  
Mgr. art. Petra Kovalčíková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FDU  
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Prodekanka FDU  
PhDr. Kateřina Javorská FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagogička FDU  

Ing. Badinská Ivana

AK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Riaditeľka knižnice Knižnica AU BB

Redakčná rada ART3 :

Predseda: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.
 prorektor pre projektovú činnosť, vonkajšie vzťahy a publicitu Akadémie umení v Banskej Bystrici - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Šéfredaktor:  doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Zástupkyňa šéfredaktora: PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.
Sekretariát redakcie: Marta Holécyová, adresa  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia:
→ rektor: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
→ 
prorektori: PaedDr.Peter Vítko , doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.,

Aktualizované november 2023 

 

Časopis na stiahnutie