Univerzita AU

Časopis Art3

Informácie

ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 115
tel. 048/414 51 15, fax: 048/414 51 09

https://www.aku.sk

Vaše príspevky, články, podnety a návrhy adresujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Šéfredaktor / Managing editor
Mgr.Ján Beňuška

Redakčná rada / Editorial board
Predseda: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
PaedDr. Peter Vítko
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

Grafický dizajn / Graphic design  
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.

Tlač / Print
EQUILIBRIA, s.r.o., Košice. EV 5325/16

IČO 31094970

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

Štatút ART 3

Redakcia a redakčná rada

Meno Priezvisko Fak. Kontakt- e-mail Redakcia
Mgr. Ján Beňuška Exter Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Šéfredaktor
Mgr. art.Patrik Ševčík, ArtD FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Zástupca šéfredaktora
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koordinátor FVU
PhDr. Alena Vrbanová, PhD. FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Gabriela Birosová FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Dominika Kolačkovská FVU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Martin Bizík FVU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
PhDr. Mária Glocková, PhD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koordinátor FMU
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Jana Bystrianska FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. FMU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Koordinátor FDU
Mgr. art. Janka Ovšonková FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Koordinátor FDU
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD. FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Mgr. art. Petra Kovalčíková FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Zuzana Ogurčáková FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Nikola Kočišová FDU

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 
Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. FDU Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Pedagóg
Ing. Badinská Ivana  AK Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  KnižnicaAU

Redakčná rada ART3 :

Predseda: Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. - prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici- Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odborný garant : Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD

PaedDr. Peter Vítko , doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. ,Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD

Časopis na stiahnutie