Univerzita AU

Fakulty Akadémie

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1997 Z. z. k 1. júlu 1997 ako vysoká škola umeleckého zamerania s dvoma fakultami: Fakultou múzických umení a Fakultou výtvarných umení. Na základe kladného stanoviska Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a po súhlase Ministerstva školstva SR bola rozhodnutím rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 1998 Katedra herectva a réžie Fakulty múzických umení transformovaná na Fakultu dramatických umení AU.

bud FMU+ateleier zvrchu300 bud fvu atelier300 bud FDU vchod300

Fakulta múzických umení

Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení