Inaugurácia rektora

Inaugurácia rektora

 

MUDr. Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica
  JUDr. Martin Dolinaj
prednosta Okresného úradu B. Bystrica
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident SRK
  doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU
     
             
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

  Doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
rektor AOS

   
       

 https://mybystrica.sme.sk/c/22498745/akademia-umeni-vstupila-do-23-akademickeho-roka.html

https://www.teraz.sk/slovensko/b-bystrica-akademia-umeni-vstupila/496660-clanok.html

https://www.priekopnik.sk/na-akademii-umeni-inaugurovali-noveho-rektora/