Univerzita AU

Média a PR

Film Cenzorka získal ocenenie na festivale v Benátkach

Slovenské publikum bude môcť Cenzorku
prvýkrát vidieť počas slávnostného otvorenia
festivalu Cinematik v Piešťanoch 14. septembra.

→ článok


FlashArt - Natália Šimonová: Moje maľby sú autentickou výpoveďou a je pre mňa kľúčové, aby to tak zostalo

 

PR článok výtvarnej súťaže Maľba organizovanej Nadáciou VÚB.

Rozhovor viedol Tomáš Turčan.Rozhovor v rádiu Devín s Ivanou Slávikovou a Petrou Šefčíkovou o ich výstave v Pálffyho paláci

 

https://lnk.sk/cjxw/

 

Príjemné miesta na učenie v Banskej Bystrici

https://www.vysokeskoly.sk/clanok/prijemne-miesta-na-ucenie-v-banskej-bystrici/

Mladí maliari v Kaštieli Moravanyhttps://www.piestanskydennik.sk/2021/05/18/mladi-maliari-v-kastieli-moravany/

 

Maľovanie stien Nemocnica Brezno

Brezno má novú kalváriu

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/161668#2698 /44:58/

Fakulta dramatických umení Akadémie umení si pripomína Svetový deň divadlahttps://www.youtube.com/watch?v=iXl2eLhbmxg

Poslucháči Akadémie umení si videom pripomenú Svetový deň divadla

https://www.teraz.sk/kultura/posluchaci-au-si-v-sobotu-videom-pripo/537811-clanok.html

Workshop telovej performacne

Lektor: Viktor Fuček
Workshop sa uskutočnil v priestoroch Fakulty dramatických umení v dňoch 5.- 6. 3 2020.

nový modul skúška

Elektronická výučba

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/219426 /47:30/

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/221972 /04:45/ 

Akcie divadelného štúdia

 Sládkovičova Radvaň

https://www.sosbb.sk/oblasti-cinnosti/umelecke-slovo/hviezdoslavov-kubin/61-sladkovicova-radvan.html

PARK CAMP7

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/241684?fbclid=IwAR2WPA1oh0G8rY4R5fE1HSNcMKG9S8wckpaa22bm_FlrMnFYVbHmTa67vsw#2580

Inaugurácia rektora a otvorenie AR 2020/2021

https://mybystrica.sme.sk/c/22498745/akademia-umeni-vstupila-do-23-akademickeho-roka.html

https://www.teraz.sk/slovensko/b-bystrica-akademia-umeni-vstupila/496660-clanok.html

https://www.priekopnik.sk/na-akademii-umeni-inaugurovali-noveho-rektora/

TS dištančná forma výučby + linky

 
 
 

TS Medzinárodná teatrologická konferencia

/ 100 rokov divadla očami detí + link

 

TS Mobilná aplikácia AU

TS Mobilná aplikácia

Slovak Business Agency

https://www.npc.sk/sk/aktuality/slovak-business-agency-nadviazala-spolupracu-s-akademiou-umeni/