Univerzita AU

Partneri AU

            Názov organizácie                                                            Druh zmluvy/dohody                                             

2022
Face Fintice Memorandum o spolupráci

2022

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš

Memorandum o spolupráci

2022

Rozhlas a televízia Slovenska

Memorandum o spolupráci

2022

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o.

Memorandum o spolupráci
2022 Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika o.z. Sliač

Memorandum o spolupráci

2022

Kúpele Sliač  Memorandum o spolupráci
2022 O. z. Za dôstojnú Radvaň

Memorandum o spolupráci

2022 UM n. o. / Centrum nezávislého vizuálneho umenia

Memorandum o spolupráci

2021 STEFE SK, a.s. 

Darovacia zmluva

2021

CVTI SR Bratislava

Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

2021

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Memorandum o spolupráci

2021

Mesto Trenčín

Spolupráca projekt Trenčín 2026

2021

Slovak Business Agency Bratislava

Memorandum o spolupráci

2020

Mesto Banská Bystrica, BBSK Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica

Memorandum o spolupráci

2019

Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny o.z. Banská Bystrica

Deklarácia o vzájomnej spolupráci

2019

National University of Music Bucharest/Rumunsko

Dohoda o spolupráci

2019

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci

2018

RTVS Bratislava

Zmluva o spolupráci

2016

Mesto Brezno

Memorandum o spolupráci

2015

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Bratislava

Zmluva o spolupráci

2014

UMB Právnická fakulta B. Bystrica

Zmluva o vzájomnej spoluprác

2013

Úrad priemyselného vlastníctva B. Bystrica

Memorandum o spolupráci

2012

Kyjiv National University of Theatre/Ukrajina

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2012

Univerzita v Novom Sade/Srbsko

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2011

Stredoslovenská galéria B. Bystrica

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2009

STV TŠ Banská Bystrica

Dohoda o vzájomnej spolupráci

2008

Slovenská národná knižnica Martin                

Zmluva o spolupráci

2008

Akademia Muzycna Katowice/Poľsko

Zmluva o vzájomnej spolupráci

2007

Univerzita v Novom Sade/Srbsko

Dohoda o rámcovej spolupráci

2005

Katolícka univerzita Ružomberok

Rámcová zmluva o spolupráci

2003

Akademia Muzycna Bydgoszcz/Maďarsko

Zmluva o vzájomnej spolupráci

1999

Dohoda o rámcovej spolupráci

Dohoda o rámcovej spolupráci