Univerzita AU

Študentský domov

Adresa

Akadémia umení - Študentský domov
Jána Kollára 20
974 01 Banská Bystrica

Kontakt pre zahlasovanie rezervácií ubytovania

Riaditeľka ŠD AU

Mgr. Katarína Stareková
tel./fax: 00421-48-4320 444
mob: 0903 163 639
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzka ŠD AU

Miriam Beňušová
(od 9.00 hod. - 14.00 hod.)
tel.: 00421-48-4320 445
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

vrátnica ŠD AU:
24 hodinová služba
tel.: 00421-48-4320111
nástup na ubytovanie: od 10:00 hod.
ukončenie ubytovania: do  9:00 hod.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, ul. Jána Kollára 20, Banská Bystrica s kapacitou 136 miest, pre hostí počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august, september a cez víkendy, výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. Cena za ubytovanie v ŠD AU je 13,00 € za 1 osobu a 1 noc. Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.

Informácie týkajúce sa ubytovania študentov

 

Podmienky udelenia ubytovania v študentskom domove

 
Pri výbere študentov na ubytovanie sa postupuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k ich percentuálnemu pomeru k celkovej kapacite (článok IV., odsek 2) a podľa počtu podaných žiadostí o ubytovanie, ako aj splnenia kritérií stanovených v článku IV., odsek 4 a odseku 6 smernice AU č. 54 – internátneho poriadku Študentského domova Akadémie umení. Žiadosti o ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení v akademickom roku 2018/2019, si podalo 180 študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici neposkytuje sprostredkovanie nájmu a zmluvné ubytovanie s inými účelovými zariadeniami.
 

Kvalita ubytovania

 
Účelové zariadenie Študentský domov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU), je zaradené do kategórie: turistická ubytovňa, trieda: **.
Študentský domov Akadémie umení poskytuje ubytovanie pre študentov Akadémie umení v dvojlôžkových izbách - výlučne v dvojbunkových izbách so sociálnym zariadením. V Študentskom domove Akadémie umení sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky, zariadené chladničkou, sporákom a mikrovlnnou rúrou, nápojové automaty, automaty rýchleho občerstvenia v interných priestoroch ŠD AU a na I. poschodí. Ubytovaní študenti majú možnosť bezplatného využívania internetového kiosku na I. poschodí ŠD AU, ako aj celoplošné internetové Wi-Fi pripojenie.
ŠD AU má pre ubytovaných študentov Akadémie umení k dispozícii spoločenskú miestnosť. Pre športové aktivity ubytovaných študentov je vyčlenená miestnosť, vybavená stolnotenisovým stolom s príslušenstvom.
 

Žiadosť o ubytovanie

 
Žiadosť o ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení v Banskej Bystrici (ŠD AU), môžu študenti AU – žiadatelia o ubytovanie, doručiť osobne na vedenie ŠD AU (I. posch., č. dverí 109), alebo zaslať poštou na adresu Študentského domova Akadémie umení, Ul. Jána Kollára 20, 974 01 Banská Bystrica.
  • Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU na ak. rok 2019/2020 - od 01. 02. 2019 do 31. 05. 2019.
  • Rozhodnutia o pridelení/nepridelení ubytovania v ŠD AU na ak. rok 2019/2020 budú zaslané poštou do 30. júna 2019.
ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V ŠTUDENTSKOM DOMOVE AKADÉMIE UMENÍ
THE APPLICATION FORM FOR THE ACCOMMODATION AT STUDENT HOSTEL OF ACADEMY OF ARTS

Výška poplatkov za ubytovanie závisí od celkových prevádzkových nákladov, cena mesačného nájmu pre študenta Akadémie umení, je stanovená 50 € za jedno lôžko a jeden kalendárny mesiac, s úhradou za celý semester vopred. 

Termíny úhrad

  •  za zimný semester: do 15. septembra, v celkovej výške 200 € (za 4 mesiace: október, november, december, január)
  •  za letný semester: do 15. januára, v celkovej výške 250 € (za 5 mesiacov: február, marec, apríl, máj, jún)

Poznámka: Výšku nájomného nie je možné krátiť.

Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 401
Odosielateľ/poznámka : meno a priezvisko študenta
Adresát: Študentský domov – Akadémia umení, J. Kollára 20, 974 01 Banská Bystrica

Fotogaléria

 
IMG 0190 IMG 0190 IMG 0190 IMG 0190