Akademické a samosprávne orgány

Vedenie AU

 
murin    
  prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
  Rektor
   
     
vitko    
  PaedDr. Peter Vítko
 

prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu Akadémie umení v Banskej Bystrici,

zástupca štatutárneho orgánu Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

   
     
spilak    
  doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
 

prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

   
     
spanikova    
  Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
 

prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici

   
     
kitta    
  Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. 
 
prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu Akadémie umení v Banskej Bystrici
   
     
viragova    
  Ing. Petra Virágová
  kvestor