Úradná tabuľa

Menu

Časopis Art3


ART3

Časopis o aktivitách pedagógov a študentov AU.
Prináša aktuálne informácie o podujatiach, koncertoch, výstavách pedagógov a študentov, ako aj reporty z konferencií a festivalov.
Vychádza štvrtročne.

Magazine about the activities of Teachers and students at Academy of Arts.
It brings up-to-date information about events, concerts, exhibitions of educators and students as well as reports from conferences and festivals.
It comes out quarterly. 

Vydavateľ / Editor
Akadémia umení v Banskej Bystrici / Academy of Art in Banská Bystrica
Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 094 970

Adresa redakcie / Editorial Office
Rektorát AU, miestnosť č. 120
tel. 048/414 51 20, fax: 048/414 51 09
mobil: 0908 999 598
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
https://www.aku.sk

Šéfredaktor / Managing editor
Mgr. Ján Beňuška

Redakčná rada / Editorial board
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. (predseda), PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD., doc. Juraj Sapara, akad. soch., doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc., Mgr. art. Katarína Burdová, doc. MgA. Michal Murin, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. Ján Beňuška

Grafický dizajn a DTP spracovanie / Graphic design and DTP
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

Tlač / Print
EQUILIBRIA, s.r.o., Košice. EV 5325/16

ISSN 2453-7349, ISBN 978-80-89555-65-9, EAN 9788089555659

 

Budovy Akadémie umení

AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

ŠTUDENTSKÝ DOMOV
AKADÉMIE UMENÍ

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Fakulta dramatických umení

Horná 95, PO BOX 275, 974 01 Banská Bystrica,

Fakulta múzických umení

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Fakulta výtvarných umení

J. Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica

Organizačné súčasti Akadémie umení

Kontakty na organizačné súčasti

Fakturačné údaje Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 111
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935
Spojovateľka

tel: +421 48 4320 111
tel: +421 48 4320 311

Pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou tel: +421 48 4320 115
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát rektora tel: +421 48 4320 120
fax: +421 48 4320 109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sekretariát prorektorov tel: +421 48 4320 115
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 48 4320 126
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sekretariát kvestora

tel: +421 48 4320 124
fax: +421 48 4320 122
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Študentský domov

tel: +421 48 4320 444
fax: +421 48 4320 445
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Akademická knižnica

tel: +421 48 4320 401
tel: +421 48 4320 402
tel: +421 48 4320 403
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Centrálny IT helpdesk

tel: +421 48 4320 100
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Fakulta dramatických umení  AU, Horná ul. 95, 974 00 Banská Bystrica

Sekretariát dekana
tel: +421 48 4320 305
fax: +421 48 4320 301
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Študijné oddelenie
tel: +421 48 4320 320
tel: +421 48 4320 319
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Fakulta múzických umení AU, Ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica

Sekretariát dekana
tel: +421 48 4320 210
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Študijné oddelenie
tel: +421 48 4320 214
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

Fakulta výtvarných umení AU, Ul. Jána Kollára 28, 974 00 Banská Bystrica

Sekretariát dekana
 
tel: +421 48 4320 522
fax: +421 48 4320 520
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Študijné oddelenie
tel: +421 48 4320 501
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.