Úradná tabuľa

PREDNÁŠKY ELEKTRONICKOU FORMOU HISTÓRIA

Pedagóg Ročník Dátum Hodina   Téma
p. Timko FDU 27.3.2020 17:30-19:00  
p. Mischura
p. Jekkel
FDU - 1. bc. herci 27.3.2020 13:00 - 14:30 Self-tape - konzultácie
p. Račić Derner FMU - 1.bc. 27.3.2020 13:00 Technické cvičenia
 
p.Žofia Bosáková
FDU - 1. Mgr. 27.3.2020 10:30 - 12:00  Film teória II
FDU - 1. bc. 27.3.2020 13:00 - 14:00 Úvod do doku filmu
FDU - 2. Mgr. 27.3.2020 14:30 - 16:00 Film teória IV
p. Račić Derner FMU - 1. bc. 26.3.2020 13:00 - technická príprava
p. Timko FDU - 3.r. herectvo 26.3.2020 13:30 – 15:00 Herecké techniky – expresionistické herectvo;  opakovanie – sumarizácia z dejín divadla – slovenské profesionálne divadlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia
FDU - 1.r. herectvo,  dramaturgia a réžia 26.3.2020 12:15 -13:30 Carlo Goldoni: Vejár, analýza videnej inscenácie, prednáška z dejín svetového divadla – divadlo vo Francúzsku, francúzsky klasicizmus – Corneille, Racine, Molière
FDU - 2.r. herectvo,  dramaturgia a réžia 26.3.2020 11:00-12:00 Goldoniho: Vejár, analýza inscenácie, expresionistické herectvo
p. Timko FDU - 5.r. herectvo 25.3.2020 17:30 - 19:00 Goldoniho Vejár; preberanie jednotlivých tém k štátnicovým otázkam
p. Račić Derner FMU - bc. 25.3.2020 13:00 - technické cvičenia
študentka
NIcol Hochholzerová
FVU 25.3.2020 10:00 - 11:45 TEXTTÚRA – workshop je zameraný na objasnenie základov písania umeleckého textu formou prednášky a kreatívnych cvičení
p.Králik  FMU  25.3.2020 9:00-11:00  Kompozičné techniky 
Račić Derner 3.r. FMU bc. 24.3.2020 13:00 - bakalársky koncert
študentka
NIcol Hochholzerová
FVU 24.3.2020 10:00 - 11:45 TEXTTÚRA – Diskusia o vypracovaných zadaniach, spätná väzba pre účastníkov workshopu
p.Špilák skladatelia FMU 24.3.2020 10:00 - 11:30 Kompozícia
p. Mischura
p. Jekkel
1. ročník herci
(uzavretá skupina)
23.3.2020 13:00 - 14:30 Self-tape
p.Račić Derner bakalári FMU 23.2.2020 12:45 - technická príprava
p. Brna  1.ročník FVU 23.3.2020 9:00 - 10:30 Románske umenie (Sochárstvo, Maliarstvo a Úžitkové formy umenia)
p. Brna  2.ročník FVU 23.3.2020 10:45 - 13:15 Estetika (Friedrich Nietzsche)
Dejiny umenia (Umenie 19. storočia - Postimpresionizmus)
p. Brna  3.ročník FVU  23.3.2020  14:00 - 15:30  Umenie moderny na Slovensku
(Radikálna moderna - Fulla a Galanda - Súkromné listy) 
p. Špilák 1. - 2.ročník FMU dirigenti 18.3.2020 11:00 - 11:45 Základy kompozicie- analýza a korekcia predloženych skladieb
p.Račić Derner 1. ročník  bc. FMU 18.3.2020 13:00 - technické cvičenia
p. Mischura 1. ročník herci 17.3.2020 13:00 - 14:30 Mindset
p.Račić Derner 1. ročník FMU 16.3.2020  14:00 technické cvičenia
p.Račić Derner 3. ročník FMU 16.3.2020 13:00-14:00 bakalársky koncert
p. Brna  1.ročník FVU  16.3.2020   9:00 - 10:30 Umenie stredoveku - Románske umenie 
p. Brna  2.ročník FVU  16.3.2020 10:45 - 13:15 Estetika - Arthur Schopenhauer
Umenie 19. stor. - Impresionizmus 
p. Brna  3.ročník FVU  16.3.2020 14:00 - 15:30 Umenie moderny na Slovensku
- Bazovský, Alexy, Palugyay 

Aktuálne prednášky