Interný grantový systém

Interný grantový systém - 3 FaU

Interný grantový systém - 3 FaU

Akadémia umení vytvorila univerzitný grantový systém zriadením grantového fondu univerzity.

Poslaním Fondu na podporu tvorivej, publikačnej vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len FPTPVČ) je podporovať a stimulovať rozvoj aktivít tvorivých zamestnancov a študentov všetkých troch stupňoch štúdia a osôb zodpovedných za udržanie procesu habilitácie a inaugurácie kvalitou svojich výstupov. Podporovať prezentáciu originálnych výsledkov práce na významných, renomovaných umeleckých, vedeckých fórach a v odborných profesijných periodikách a taktiež časopisov evidovaných v SCOPUS, WOS a pod., podporovať samostatnú prípravu, tvorbu a realizáciu vlastných umeleckých, vedeckých, vzdelávacích projektov s cieľom osvojiť si princípy vnútorného grantového systému AU 3FaU

Vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov zo zriadeného grantového fondu Akadémie umení v Banskej Bystrici,

Fond na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti AU je určený pre finančné krytie projektov troch programov:

  • Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
  • Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov. 
  • Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.

Výzva č. 1/2021

Akadémia umení v Banskej Bystrici,Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

 
 
Na základe rozhodnutia vedenia Akadémie umení sa vypisuje výzva na predkladanie projektov v programoch grantového systému:
 
 
•Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantovv akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov.
Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.
 
 
               TERMÍN PODANIA PROJEKTOV VÝZVA č. 1/2021( zaslanieVYPLNENEJ žiadosti)
 
                                                          do 6.septembra 2021
 
 
                Výzva je určená na REALIZÁCIU PROJEKTOV v čase -2021/2022 ( do december 2022)
 
 
 
Zasielanie projektov:
Riešitelia zasielajú svoje projekty v elektronickej verzii vo formáte PDF mailom na adresu sekretariátu prorektora pre umenie Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vytlačenú a podpísanú verziu žiadostí je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát prorektora pre umenie, kde budú žiadosti následne zaregistrované.
 
Bližšie informácie ohľadom grantového systému :Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Hodnotenie projektov:Projekty hodnotia grantové komisie za jednotlivé programy.
 

Výzva č. 1/2020


 
Na základe rozhodnutia vedenia Akadémie umení sa vypisuje výzva na predkladanie projektov v programoch grantového systému:
  • Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
  • Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov. 
  • Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.

 

TERMÍN PODANIA PROJEKTOV VÝZVA č. 1/2020( zaslania VYPLNENEJ žiadosti) – do 16.DECEMBRA 2020
Výzva je určená na REALIZÁCIU PROJEKTOV v čase - 2020/2021 ( do december 2021)

Zasielanie projektov:
Riešitelia zasielajú svoje projekty v elektronickej verzii vo formáte PDF mailom na adresu sekretariátu prorektora pre umenie Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vytlačenú a podpísanú verziu žiadostí je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát prorektora pre umenie, kde budú žiadosti následne zaregistrované.

Bližšie informácie ohľadom grantového systému : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hodnotenie projektov:
Projekty hodnotia grantové komisie za jednotlivé programy.

 

Pokyny

Pokyny na podávanie projektov z Fondu na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej činnosti pedagógov a študentov AUSmernica č.1

SMERNICA NA ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU NA PODPORU TVORIVEJ, VEDECKEJ VZDELÁVACEJ ČINNOSTI PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV AU Č.1
Ak máte problém so zobrazením dokumentu stlačte klávesnicu F5 / obnova/refreshFormulár

docPRIHLASOVACÍ FORMULÁR na pridelenie finančnej podpory na projekt

Vyhodnotenie

→vyhodnotenie Vyhodnotenie IGS projektov 2020
→vyhodnotenie Vyhodnotenie IGS projektov 2021

Anotácie projektov

→Anotácie podporených IGS projektov 2020
→Anotácie podporených IGS projektov 2021

Koordinátori IGS

FDU - Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FMU - Mgr. art. et. Anna Burdová, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

FVU - doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.