Interný grantový systém

Interný grantový systém - 3 FaU

Interný grantový systém - 3 FaU

Akadémia umení vytvorila univerzitný grantový systém zriadením grantového fondu univerzity.

Poslaním Fondu na podporu tvorivej, publikačnej vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len FPTPVČ) je podporovať a stimulovať rozvoj aktivít tvorivých zamestnancov a študentov všetkých troch stupňoch štúdia a osôb zodpovedných za udržanie procesu habilitácie a inaugurácie kvalitou svojich výstupov. Podporovať prezentáciu originálnych výsledkov práce na významných, renomovaných umeleckých, vedeckých fórach a v odborných profesijných periodikách a taktiež časopisov evidovaných v SCOPUS, WOS a pod., podporovať samostatnú prípravu, tvorbu a realizáciu vlastných umeleckých, vedeckých, vzdelávacích projektov s cieľom osvojiť si princípy vnútorného grantového systému AU 3FaU

Vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov zo zriadeného grantového fondu Akadémie umení v Banskej Bystrici,

Fond na podporu umeleckej, vedeckej a vzdelávacej činnosti AU je určený pre finančné krytie projektov troch programov:

  • Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
  • Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov. 
  • Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.

Výzva č. 1/2020

 Na základe rozhodnutia vedenia Akadémie umení sa vypisuje výzva na predkladanie projektov v programoch grantového systému:

  • Program 01 podpora publikačnej a umeleckej činnosti garantov v akreditačnom procese habilitačného a inauguračného konania.
  • Program 02 podpora publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese pre 1.-3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov. 
  • Program 03 podpora pedagogickej a študentskej umeleckej intrainštitucionálnej spolupráce.

 

TERMÍN PODANIA PROJEKTOV VÝZVA č. 1/2020( zaslania VYPLNENEJ žiadosti) – do 16.DECEMBRA 2020
Výzva je určená na REALIZÁCIU PROJEKTOV v čase - 2020/2021 ( do december 2021)

Zasielanie projektov:
Riešitelia zasielajú svoje projekty v elektronickej verzii vo formáte PDF mailom na adresu sekretariátu prorektora pre umenie Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vytlačenú a podpísanú verziu žiadostí je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát prorektora pre umenie, kde budú žiadosti následne zaregistrované.

Bližšie informácie ohľadom grantového systému : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hodnotenie projektov:
Projekty hodnotia grantové komisie za jednotlivé programy.

Pokyny

Pokyny na podávanie projektov z Fondu na podporu tvorivej, publikačnej, pedagogickej činnosti pedagógov a študentov AU
Ak máte problém so zobrazením dokumentu stlačte klávesnicu F5 / obnova/refresh

Smernica č.1

SMERNICA NA ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z FONDU NA PODPORU TVORIVEJ, VEDECKEJ VZDELÁVACEJ ČINNOSTI PEDAGÓGOV A ŠTUDENTOV AU Č.1
Ak máte problém so zobrazením dokumentu stlačte klávesnicu F5 / obnova/refresh

Formulár

Formulár

Vyhodnotenie

 vyhodnotenie