Umenie a veda

Rada pre kvalitu vzdelávania na Akadémii umení v Banskej Bystrici

Personálne zloženie

Predseda doc. Igor Benca, akademický maliar - prorektor pre vzdelávaciu činnosť AU BB
  
Členovia
Mgr.art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. – prodekan Fakulty múzických umení pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj, zahraničné styky
  PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD. - prodekanka Fakulty dramatických umení pre vzdelávaciu činnosť
  Milan Hnat, ArtD., akademický maliar - prodekan Fakulty výtvarných umení pre štúdium

Dokumenty

 
Dokumenty rady pre kvalitu vzdelávania
 
Správy
 
Linky