Umenie a veda

Umelecká činnosť

Umelecká činnosť na AU

Akadémia umení v Banskej Bystrici sa rovnako ako aj ďalšie umelecké vysoké školy na Slovensku snaží o to, aby umelecká tvorba bola postavená na úroveň vedecko-výskumnej činnosti. Registrácia umeleckých aktivít vysokoškolských učiteľov a študentov vysokej školy zachytáva množstvo a validitu výstupov umeleckej tvorby, ktorá je prejavom rovnakej kreativity, ako je tvorivosť vo vedecko-výskumnej a vývojovej sfére.

Umelecká tvorba Akadémie umení v Banskej Bystrici je cieľom, ku ktorému smeruje vysokoškolské vzdelávanie v jednotlivých študijných programoch, a zároveň je aj prostriedkom, ktorým sa vzdelávanie priebežne posudzuje.

Aktuálne pokyny:
→ link

Dokumenty