Umenie a veda

Edičná činnosť

Edičná komisia

Predseda

doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. - prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie

  
Členovia
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. - FMU AU
  Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. - FVU AU
  Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. - FDU AU
  Marta Holécyová - referentka EČ AU
  Ing. Ivana Badinská – Akademická knižnica AU
  Ing. Miriama Ďurianová - vedúca ekonomického oddelenia

Dokumenty

 
Interná smernica o edičnej a vydavateľskej činnosti
 
 
Aktuálne edičné plány
 
Sumár vydaných titulov