Umenie a veda

Edičná činnosť

Edičná komisia

    Predsedníčka  
 

doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. - FMU AU
→ rorektorka pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie

tel.: 048 4320 203
mobil: 0907 401 802
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  
    Členovia  
 

Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. - FMU AU
→ prodekanka pre rozvoj, projektovú činnosť, medzifakultnú spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy

tel.: 0904 296 196

e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD. - FDU AU
→ prodekanka pre rozvoj FDU

tel.: 0903 771 185
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. - FVU AU
→ vedúci Katedry grafiky

tel.: 0907 106 118
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Ing. Ivana Badinská
→ rektorát - riaditeľka Akademickej knižnice  AU

tel.: 048 4320 401
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Ing. Miriam Ďurianová - rektorát
→ ekonomický úsek AU

tel.: 048 4320 129
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Marta Holécyová - rektorát
→ referentka edičnej komisie AU

tel.: 048 4320 115
e – mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokumenty

 
Interná smernica o edičnej a vydavateľskej činnosti
 
 
Aktuálne edičné plány