Akademické a samosprávne orgány

Zamestnanecká rada AU

  • Alena Strmeňová (FMU)
  • Anna Filipiaková (FVU)
  • doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD. (FDU)
  • Anna Ihringová (Rektorát) 
  • Jana Hroncová (Prevádzka)