Úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

Akadémia umení v Banskej Bystrici je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Povinnosť zverejňovať podľa § 52 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

pdfPovinnosť zverejňovať podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní - ostatné

pdfPovinnosť zverejňovať podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní - kritéria

 

Povinnosť zverejňovať Správu o zákazkach s nízkou hodnotou

3.Q.2017: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh3Q2017.pdf97.85 KB

2.Q.2017: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh2Q2017.pdf106.46 KB

1.Q.2017: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh1Q2017.pdf111.54 KB

4.Q.2016: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh4Q2016.pdf80.53 KB

3.Q.2016: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh3Q2016.pdf108.31 KB

2.Q.2016: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh2Q2016.pdf111.64 KB

1.Q.2016: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh1Q2016.pdf106.63 KB

4.Q.2015: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh4Q2015.pdf76.92 KB

3.Q.2015:pdfSprava_o_zakazkach_s_nh3Q2015.pdf107.39 KB

2.Q.2015: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh2Q2015.pdf111.19 KB

1.Q.2015: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh1Q2015.pdf107.79 KB

4.Q.2014: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh4Q2014.pdf168.57 KB

3.Q.2014: pdfSprava_o_zakazkach_s_nh3Q2014.pdf153.17 KB

2.Q.2014 : pdfSprava_o_zakazkach_s_nh2Q2014.pdf156.82 KB

1.Q.2014 : pdfSprava_o_zakazkach_s_nh1Q2014.pdf198.43 KB

4.Q.2013 : pdfsprava_o_zakazkach_s_nh4Q2013.pdf166.45 KB

3.Q.2013: pdfsprava_o_zakazkach_s_nh3Q2013.pdf160.49 KB

2.Q.2013: pdfsprava_o_zakazkach_s_nh2Q2013.pdf169.95 KB

1.Q.2013: pdfsprava_o_zakazkach_s_nh1Q2013.pdf158.89 KB

Povinnosť zverejňovať Správu o zákazkach s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní § 102 odsek 4 zákona.