Kriteriá účasti na mobilite v program Erasmus

Mobility študentov

Grant z prostriedkov programu Erasmus spravovaný Akadémiou umení je možné prideliť len študentovi, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe Erasmus
  • je študentom aspoň 2. ročníka (v čase plánovanej mobility) Akadémie umení v Banskej Bystrici
  • prešiel výberovým konaním pre program Erasmus pre daný akademický rok alebo jeho časť

Výber študentov - výberové konanie

Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta sú dostupné u fakultných koordinátorov programu Erasmus. O výbere študentov rozhoduje výberová komisiia zostavená ad hoc pre dané výberové konanie. Komisia rozhoduje na základe vopred znýmych kvantifikovateľných kritérií.

Výsledky výberového konania na akad. rok 2011/2012:

Mobility pracovníkov Akadémie umení

Grant z prostriedkov programu Erasmus spravovaný Akadémiou umení je možné prideliť učiteľovi alebo inýmu pracovníkovi, ktorý:

  • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe Erasmus
  • je zamestnancom (na pracovnú zmluvu) Akadémie umení  v Banskej Bystrici
  • má vopred dohodnutý a schválený program výučby alebo plán školenia

Program výučby alebo program školenia musí byť schválený pred odchodom na mobilitu všetkými stranami. Za Akadémiu umení plán výučby schvaľuje Inštitucionálny koordinátor programu Erasmus alebo rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vzhľadom na dostatočný počet miest na mobilitu sa na Akadémii umení neuplatňuje dodatočná výberová procedúra.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935