Základné informácie

Erasmus na Akadémii umení


Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Hlavným cieľom Programu je prispieť k rozvoju EU ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a vyššou kvalitou pracovných miest, ako aj sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení kvalitnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci EU tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.

V rámci programu  Erasmus realizuje Akadémia umení nasledovné aktivity:

Akadémia umení v Banskej Bystrici realizuje tieto aktivity na základe rozšírenej Erasmus univerzitnej charty ktorá platí na roky: 2007 – 2013, pričom Akadémii bol pridelený EUCX kód: 221967-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUCX-1.  Podrobnejšie informácie o charte poskytujú fakultní koordinátori.

Mobilita študentov a učiteľov sa organizuje na základe Bilaterálnych dohôd o mobilite študentov a učiteľov.

Informačné letáky SAAIC:

 

Kreditový systém ECTS a uznávacia procedúra

Pri štúdiu v študijných programoch na AU BB ako aj pri študentských mobilitách sa používa kreditový systém štúdia (ECTS). Študenti počas štúdia akumulujú a prenášajú kredity získané za úspešné absolvovanie povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, pričom sa zohľadňujú aj kredity získané v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí. Podmienky uznania predmetov a kreditov upravuje študijný poriadok AU BB čl. 7 - 10.a detailne ho popisuje uznávacia procedúra

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935